เครื่องผลิต ก๊าซ ไฮโดรเจน โดยหลักการ คือ การแยก ก๊าซไฮโดรเจน และ ออกซิเจน จากน้ำด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงทำให้ได้เปลวไฟ ที่มีอุณหภูมิ สูงถึง 3,000 องศาเซลเซียส โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นเชื้อเพลิง สะอาด
– เก็บรักษาง่าย
– ปลอดภัย
บริษัท ไอโมด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย และ รับบริการดูแล เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจน และ เครื่อง ผลิต ก๊าซไนโตรเจน จากอากาศ ของ บริษัท สยาม วอเตอร์เฟลม จำกัด อย่างเป็นทางการ